23.02.2018.  Beograd

Snažan učinak u fiskalnoj 2017. godini

Henkel dostigao novi rekordni rast prodaje i prihoda

  • Prodaja je porasla za 7 odsto na 20,029 milijardi evra, prvi put iznad 20 milijardi evra (organski rast od 3,1 odsto)
  • Korigovani prihod od prodaje (EBIT) * dostigao rast za više od 17,5 odsto
  • Prinos po prioritetnoj akciji (EPS) * uvećan za 9,1 odsto sa 5,36 evra na 5,86 evra
  • Rekordna isplata dividendi** uvećana za 10,5 odsto, odnosno na 1,79 evra po prioritetnoj akciji
  • Značajan napredak u sprovođenju strateških inicijativa
  • Potvrđeni finansijski ciljevi za 2020. godinu

„Prethodna 2017. godina bila je veoma uspešna za kompaniju Henkel. U izazovnim i promenljivim uslovima na tržištu, dostigli smo novi rekordni rast prodaje i prihoda, te ostvarili finansijske ciljeve za tu godinu. Po prvi put, premašili smo nivo godišnje prodaje od 20 milijardi evra, a ovaj snažan učinak omogućio je upravo naš posvećen i stručan globalni tim”, istakao je izvršni direktor kompanije Henkel, Hans Van Bajlen i dodao: „Zahvaljujući naporima koje ulažemo u održivi i profitabilni rast kompanije, postigli smo rekordne marže i nova dostignuća u inovacijama“.

Sa 20,029 milijardi evra, prodaja u fiskalnoj 2017. godini, po prvi put je premašila 20 milijardi evra i porasla za 7 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Kada se u obzir uzmu efekti kursnih razlika, ukupan negativni uticaj na prodaju iznosi 2 odsto, dok akvizicije i divesticije iznose 5,9 odsto rasta prodaje. Organski rast prodaje, koji isključuje uticaj valutnih kretanja i akvizicije/prodaje, zabeležio je rast od od 3,1 odsto, dok je korigovani operativni profit (EBIT) porastao za 0,4 odsto na 17,3 odsto. Zbog troškova finansiranja akvizicija realizovanih 2016. i 2017. godine, finansijski rezultat iznosi -51 miliona evra, dok je  (EBIT) porastao za 0,4 odsto na 17,3 odsto. Zbog troškova finansiranja akvizicija realizovanih 2016. i 2017. godine, finansijski rezultat iznosi -51 miliona evra, dok je fiskalne 2016. godine iznosio -33 miliona evra. Korigovani godišnji neto prihod, posle oduzimanja iznosa koji se pripisuju manjinskim akcionarima, povećan je za 9,1 odsto na 2,534 milijardi evra, u odnosu na 2,323 milijardi evra u 2016. godini. Korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) porastao je za 9,1 odsto sa 5,36 evra na 5,86 evra. Pored toga, kompanija Henkel ostvarila je nove izvore rasta zahvaljujući savremenoj tehnologiji 3D štampanja, koje omogućava bržu i efikasniju proizvodnju.

Učinak poslovnih sektora u 2017. godini

Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije postigao je veoma snažan rast organske prodaje od 5 odsto u fiskalnoj 2017. godini, dok je nominalni rast prodaje porastao za 4,8 odsto na 9,387 milijardi evra. Prodaja u sektoru Beauty care imala je organski rast za 0,5 odsto, a nominalni za 0,8 odsto na 3,868 milijardi evra. Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija zabeležio je fantastičan rast organske prodaje od 2 odsto, dok je nominalni rast prodaje porastao za 14,8 odsto na 6,651 milijardi evra. 

Predviđanja za 2018. godinu

U 2018. godini, kompanija Henkel očekuje rast organske prodaje od 2 do 4 odsto u sva tri poslovna sektora, rast korigovanog prihoda od prodaje (EBIT) za više od 17,5 odsto, kao i rast korigovanog prinosa po prioritetnoj akciji od 5 i 8 odsto.


* Korigovano za jednokratne troškove/dobitke i troškove restrukturiranja
** Predlog za Godišnju skupštinu akcionara, 6. aprila 2018. godine.


Ovaj dokument sadrži predviđanja koja su zasnovana na trenutnim procenama i pretpostavkama donetim od strane menadžmenta kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Ova predviđanja su okarakterisana upotrebom izraza kao što su očekivati, nameravati, planirati, predviđati, pretpostavljati, verovati, proceniti, očekivati itd. Takve izjave ni u kom pogledu ne treba prihvatati kao garanciju da će se ta očekivanja ispuniti. Budući učinak i zaista postignuti rezultati od stane Henkel AG & Co. KGaA kompanije i svih njenih delova zavise od brojnih rizika i neizvesnosti te se stoga mogu materijalno razlikovati od predviđanja. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se unapred precizno odrediti, kao što su buduće ekonomsko okruženje, potezi konkurencije i ostalih aktera na tržištu.