15.11.2018.  Diseldorf / Njemačka


Potvrđena predviđanja za fiskalnu 2018. godinu

Henkel zabeležio dobar razvoj u trećem kvartalu

  • Prodaja porasla na 5,037 milijardi evra, organski rast +2,7%
  • EBIT* poboljšanje: +3,3% na 926 miliona evra
  • EBIT marža* još više poboljšana: +40 baznih poena na 18,4%
  • Rast prinosa po prioritetnim akcijama (EPS)*: +2,6% na 1,58 evra

‘’Kompanija Henkel je ostvarila dobar razvoj u trećem kvartalu. U tržišnom okruženju koje konstantno kreira izazove sa promenama kursa i višim cenama materijala, uspeli smo da zabeležimo rast prodaje, prihoda i profitabilnosti. Sva tri poslovna sektora su doprinela pozitivnom razvoju’’, istakao je izvršni direktor kompanije Henkel, Hans van Bajlen i dodao: ‘’Za ukupan rast organske prodaje, u najvećoj meri je zaslužan naš poslovni sektor Adhezivi Tehnologije. Takođe u ostalim sektorima robe široke potrošnje povećali smo organsku prodaju’’.

‘’U prvih devet meseci fiskalne 2018. godine suočili smo se sa izazovnim ekonomskim okruženjem. Usled negativnih efekata valutnih kretanja ukupna prodaja je smanjena za više od 900 miliona evra. Uprkos tome, nastavili smo da ostvarujemo profitabilan rast. Posvećeni smo daljoj implementaciji naših strateških ciljeva’’, rekao je Hans van Bajlen.

Prodaja i prihodi u trećem kvartalu 2018. godine

Sa 5,037 milijardi evra, prodaja u trećem kvartalu 2018. godine nominalno je porasla za 1,1 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Organska prodaja, koja ne uključuje uticaj valutnih kretanja i akvizicije/divesticije, imala je dobar rast od 2,7 odsto. Doprinos akvizicija i divesticija iznosio je 1,6 odsto. Valutna kretanja su imala negativan uticaj na prodaju od -3,2 odsto. Korigovani operativni profit (EBIT) je zabeležio rast od 3,3 odsto, sa 897 miliona evra u istom kvartalu prošle godine na 926 miliona evra u ovoj godini. Korigovani prihod od prodaje (EBIT) zabeležio je snažan rast od 0,4 odsto na 18,4 odsto. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama porastao je za 2,6 odsto, sa 1,54 evra u trećem kvartalu 2017. godine na 1,58 evra u trećem kvartalu 2018. godine. Sa 6,6 odsto, neto obrtni kapital kao procenat prodaje je bio iznad nivoa iz trećeg kvartala 2017. godine (5,6 odsto).

Učinak poslovnih sektora

Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije, ostvario je snažan organski rast prodaje od 3,8 odsto u trećem kvartalu. Poslovni sektor Beauty Care zabeležio je pozitivan organski rast prodaje od 0,5 odsto. Poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija ostvario je dobar organski rast prodaje od 2,5 odsto u trećem kvartalu. 

Dobar poslovni učinak u prvih 9 meseci 2018. godine

U prvih devet meseci 2018. godine, Henkel je ostvario prodaju od 15,015 milijardi evra. Organska prodaja, koja ne uključuje uticaj valutnih kretanja i akvizicije/divesticije pokazala je dobar rast od 2,4 odsto. Uticaj valutnih kretanja je smanjio prodaju za -6,0 odsto. 

Potvrđena predviđanja za fiskalnu 2018. godinu

Henkel potvrđuje svoje predviđanje za fiskalnu 2018. godinu. Kompanija nastavlja da očekuje orgnaski rast prodaje od 2 do 4 odsto na nivou Henkel grupe. Henkel potvrđuje očekivanja rasta organske prodaje od 4 do 5 odsto u poslovnom sektoru Adhezivi Tehnologije. Kada je u pitanju poslovni sektor Beauty Care, Henkel potvrđuje očekivanje pozitivnog organskog rasta prodaje od 0 do 2 posto. U sektoru Deterdženti i kućna hemija, Henkel nastavlja da očekuje rast u rasponu od 2 do 4 odsto.


*Prilagođeno za jednokratne naknade/dobitke i naknade za restrukturiranje

Ovaj dokument sadrži predviđanja koja su zasnovana na trenutnim procenama i pretpostavkama donetim od strane menadžmenta kompanije Henkel AG & Co. KGaA. Ova predviđanja su okarakterisana upotrebom izraza kao što su očekivati, nameravati, planirati, predviđati, pretpostavljati, verovati, proceniti, očekivati itd. Takve izjave ni u kom pogledu ne treba prihvatati kao garanciju da će se ta očekivanja ispuniti. Budući učinak i zaista postignuti rezultati od stane Henkel AG & Co. KGaA kompanije i svih njenih delova zavise od brojnih rizika i neizvesnosti te se stoga mogu materijalno razlikovati od predviđanja. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se unapred precizno odrediti, kao što su buduća ekonomsko okruženje i potezi konkurencije i ostalih aktera na tržištu.