25.06.2019.  Dizeldorf / Njemačka

Održivo pakovanje

Transportna ambalaža za brend tableta za pranje sudova Somat sadrži 50 odsto reciklirane plastike

Dalji napredak u oblasti održivog pakovanja ne odnosi se samo na primarna pakovanja proizvoda, već i na transportnu ambalažu. U saradnji sa partnerom, kompanijom Papier-Mettler, jednim od vodećih proizvođača fleksibilnih ambalaža na evropskom tržištu, Henkel je počeo da koristi „I’m eco®“ streč foliju za svoj brend za mašinsko pranje sudova Somat. Folija sa više od 50% recikliranog materijala je uvedena na razna evropska tržišta u kojima se streč folija koristi kao transportna ambalaža - među njima je i Srbija.

Transportna ambalaža mora da ispuni različite standarde: Mora biti izdržljiva i visokog kvaliteta, jer se njome obmotavaju i čuvaju Henkelovi proizvodi na putu od proizvodnih pogona do polica prodavnica. „Nova streč folija za Somat je još jedan korak u našoj posvećenosti održivom pakovanju i cirkularnoj ekonomiji. Sadrži više od 50 odsto polietilena i u isto vreme obezbeđuje zatvoren krug za ovu vrstu pakovanja,“ objašnjava Karsten Bertram, direktor međunarodnog razvoja pakovanja za proizvode za mašinsko pranje sudova u Henkelovoj poslovnoj jedinici Deterdženti i kućna hemija.  

Zatvoren krug za transportnu ambalažu

Papier-Mettler’s „I’m eco®“ streč folija se proizvodi u zatvorenom krugu materijala - kada je uklone u prodavnicama, ambalažni otpad se sakuplja i integriše nazad u lanac vrednosti. Kada se konvertuje u plastični granulat, koristiće se za proizvodnju nove streč folije. Ova folija ne samo da je održivija, već i pruža visok kvalitet i ne utiče na mašinsku obradu. Omogućava smanjenje plastičnog otpada, 100% se može reciklirati, i umanjuje odgovarajuće emisije CO2 za više od 25%.

Uvođenje streč folije sa više od 50% reciklirane plastike za tablete za pranje sudova je samo početak: Henkelovi timovi zaduženi za ambalažu trenutno razmatraju upotrebu ovih transportnih ambalaža za ostale proizvode u kategorijama Deterdženata i kućne hemije i Beauty Care.

Doprinos Henkelovoj strategiji za ambalažu i ciljevima

Kako bi promovisao održivost u oblasti ambalaže i pokrenuo napredak ka cirkularnoj ekonomiji plastike, Henkel je postavio ambiciozne ciljeve koji su definisani u kompanijinoj strategiji za ambalažu: Do 2025. godine 100% ambalaže će moći da se reciklira, ponovo upotrebi ili pretvori u kompost*. U istom periodu, Henkel namerava da 35% plastike bude reciklirano kada je u pitanju roba široke potrošnje u Evropi. Pored sopstvenih inovacija, kompanija je deo više partnerstava i inicijativa: Na primer, Henkel je jedan od osnivača globalnog Saveza za uklanjanje plastičnog otpada, deo je inicijative Nova plastična ekonomija i sarađuje sa socijalnim preduzećem Banka plastike.

Više informacija o Henkelovom pristupu i ciljevima za održivo pakovanje mogu se pronaći na henkel.com/sustainability/positions/packaging.


*isključujući adhezive kod kojih nataloženi materijal može da utiče na mogućnost recikliranja

Saopštenje za javnost (1,29 MB)