13.08.2019.  Diseldorf / Njemačka

Henkel je ažurirao smernice za fiskalnu 2019. godinu

Mešoviti rezultati u sve težem tržišnom okruženju

  • Sektor Adhezivi Tehnologije je imao snažne rezultate
  • Beauty Care ispod očekivanja
  • Deterdženti i kućna hemija postigli dobar poslovni razvoj
  • Prodaja od 5.121 milijardu evra, približno prošlogodišnjem nivou, organski: -0,4 odsto
  • EBIT marža* od 16,5 odsto (-1,5 baznih poena), prinos po prioritetnoj akciji (EPS)* od 1,43 evra (-9,5 odsto)
  • Prvi uspesi od najavljenih inicijativa za rast
  • Investicije u rast i digitalizaciju
  • Snažan bilans stanja sa dobrim upravljanjem gotovinom

U drugom kvartalu 2019. godine, Henkel je pogođen sve težim tržišnim okruženjem. Prodaja je nominalno i organski bila približna prošlogodišnjem nivou. Korigovana EBIT marža, korigovani operativni profit (EBIT) i korigovani prinos po prioritetnoj akciji (EPS) su bili ispod prošlogodišnjeg nivoa.

Tokom prve polovine 2019. godine, Henkel je postigao blago pozitivan razvoj organske prodaje, dok se marža smanjila – u skladu sa očekivanjima posle najave većih investicija u rast početkom godine.

„Razvoj u drugom kvartalu je uglavnom obeležio značajan pad potražnje u ključnim industrijama, poput automobilske industrije. Ovo je posebno uticalo na naše industrijsko poslovanje. Ipak, naš sektor Adhezivi Tehnologije je imao snažne rezultate, sa prodajom na skoro prošlogodišnjem nivou i odličnom EBIT maržom“, rekao je generalni direktor kompanije Henkel Hans Van Bajlen.

Investicije u rast i digitalizaciju

„Uprkos teškim ekonomskim izgledima, nastavićemo da primenjujemo naše strateške prioritete i realizujemo naše planirane investicije u rast kako je najavljeno. Mi smo fokusirani na jačanje našeg poslovanja i dodatno ćemo unaprediti našu konkurentnost radi ostvarivanja održivog profitabilnog rasta“, nastavio je Hans Van Bajlen. „Takođe, uzeli smo u obzir ekonomsko okruženje koje se menja za naše smernice za celu 2019. godinu“.

Ažurirana prognoza za fiskalnu 2019. godinu

Henkel ne očekuje da će se industrijska potražnja povećati u drugoj polovini godine – suprotno prethodnim očekivanjima. Takođe, očekuje se da će razvoj poslovne jedinice Beauty Care biti ispod početnih očekivanja tokom godine. Uzimajući ovo u obzir, Henkel je ažurirao smernice za fiskalnu godinu.

Prethodno, Henkel je očekivao rast organske prodaje od između 2 i 4 odsto za Grupu i sve tri poslovne jedinice. Sada, Henkel očekuje da će organski rast prodaje Grupe biti između 0 odsto i 2 odsto. Za sektor Adhezivi Tehnologije, Henkel očekuje rast organske prodaje od -1 do 1 odsto. Za Beauty Care, Henkel očekuje rast organske prodaje od -2 do 0 odsto. Za Deterdžente i kućnu hemiju, Henkel i dalje očekuje organski rast između 2 i 4 odsto.

Henkel i dalje očekuje korigovani prinos od prodaje na nivou Grupe od 16 do 17 odsto. Za korigovani prinos po prioritentnoj akciji (EPS), Henkel sada očekuje razvoj u rasponu od srednjih do visokih jednocifrenih procenata ispod prošlogodišnjeg nivoa prema stalnom kursu (prethodno: srednje-jednocifreni raspon procenata ispod prošlogodišnjeg kvartala prema stalnom kursu).

Rezultati prodaje i zarada u drugom kvartalu 2019. godine

Sa 5.121 milijardu evra, prodaja u drugom kvartalu 2019. godine je približno dostigla prošlogodišnji nivo. Organska prodaja, koja isključuje uticaj valuta i akvizicije/divesticije, je pokazala blago negativan razvoj od -0,4 odsto. Doprinos od akvizicija i divesticija iznosi 0,5 odsto. Valutni uticaji imali su negativan efekat od -0,5 odsto na prodaju. Korigovani operativni profit (EBIT) se smanjio za -8,6 odsto sa 926 miliona evra u drugom kvartalu 2018. godine na 846 miliona evra. Korigovani prinos od prodaje (EBIT) je dostigao 16,5 odsto, -1,5 odsto manje od prošlogodišnjeg kvartala. Korigovana zarada po prioritetnoj akciji se smanjila za -9,5 odsto sa 1,58 evra u drugom kvartalu 2018. godine na 1,43 evra. Prema stalnom kursu, korigovana zarada po prioritetnoj akciji se smanjila za -9,5 odsto. Sa 6,7 odsto, neto obrtni kapital kao procenat prodaje je bio blago iznad nivoa drugog kvartala 2018. godine (6,3 odsto).

Učinak poslovnih sektora

Poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije je ostvarila blago negativan razvoj u organskoj prodaji od -1,2 odsto. U poslovnoj jedinici Beauty Care, organska prodaja je bila -2,4 odsto ispod prošlogodišnjeg nivoa. Poslovna jedinica Deterdženti i kućna hemija je ostvarila dobar rast organske prodaje od 2,0 odsto.

Poslovni rezultati u prvoj polovini 2019. godine

U prvoj polovini 2019. godine, Henkel je ostvario prodaju od 10,1 milijarde evra, što je povećanje od 1,1 odsto. Rast organske prodaje, koji isključuje uticaj valutnih efekata i akvizicija/divesticija, je bio 0,1 odsto. Valutni efekti su doprineli prodaji sa 0,4 odsto. Korigovani operativni profit se smanjio za -7,2 odsto sa 1.768 miliona evra na 1.641 milion evra. Korigovani prinos od prodaje je iznosio 16,3 odsto, do je u prvoj polovini 2018. godine iznosio 17,7 odsto. Korigovani prinos po prioritetnoj akciji je prikazao negativan razvoj od -8,0 odsto sa 3,01 evra na 2,77 evra. Prema stalnom kursu, korigovani prinos po prioritetnoj akciji se takođe smanjio za -8,0 odsto. U prvoj polovini 2019. godine, poslovna jedinica Adhezivi Tehnologije je imala blago negativan razvoj organske prodaje od -1,0 odsto. Korigovani prinos od prodaje je iznosio 18,1 odsto (prethodne godine: 18,5%). Poslovna jedinica Beauty Care je prikazala razvoj organske prodaje od -2,3 odsto. Korigovani prinos od prodaje iznosio je 13,5 odsto (prethodne godine: 17,4%). Poslovna jedinica Deterdženti i kućna hemija je ostvarila snažan rast organske prodaje od 3,3 odsto. Korigovani prinos od prodaje je iznosio 16,9 odsto (prethodne godine: 18,2 odsto) Na dan 30.06.2019. godine, neto finansijska pozicija kompanije Henkel prikazuje bilans od -2.820 milijardi evra (31.12.2018: -2.895 milijardi evra) i dodatno je pobošljana – uprkos isplati rekordnih didivendi od oko 800 miliona evra u drugom kvartalu.

Fokus na održivom profitabilnom razvoju

„Mi pratimo dugoročnu strategiju sa jasnim prioritetima i ambicioznim ciljevima“, rekao je Hans Van Bajlen. „Naša ulaganja u brendove, tehnologije, inovacije i digitalizaciju su temelj naše posvećenosti održivom profitabilnom rastu“.
 

* Prilagođeno jednokratnim troškovima/dobicima i troškovima restrukturiranja.

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost zasnovane na trenutnim procenama i predviđanjma rukovodstva komanije Henkel AG & Co. KGaA. Izjave koje se odnose na budućnost se odlikuju rečima poput "očekivati", "nameravati", "planirati", "predviđati", "procenjivati", i sličnim terminima. Takvim izjavama se ne garantuje da će se takva očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegova povezana društva stvarno ostvariti zavisi od više rizika i neizvesnosti, i stoga se mogu razlikovati materijalno od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih faktora su van Henkelove kontrole i ne mogu se precizno predvideti, poput budućeg privrednog ambijenta i radnji konkurenata i drugih učesnika tržišta.. Henkel ne planira niti se obavezuje da ažurira bilo koju izjavu koja se odnosi na budućnost.

Ovaj dokument uključuje dodatne finansijske mere - koje nisu jasno definisane u primenjivom okviru finansijskog izveštavanja - koje su ili mogu biti alternative merama učinaka (nisu mere opšteprihvaćenih računovodstvenih načela). Ove dodatne finansijske mere ne bi trebalo posmatrati izolovane ili kao alternative merama Henkel-ove neto imovine i finansijskih pozicija ili rezultata poslovanja kao što su prikazani u skladu sa primenjivim okvirom finansijskog izveštavanja u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.  Druge kompanije koje izveštavaju ili opisuju slično naslovljene alternativne mere učinaka bi mogle da ih računaju drugačije.

Ovaj dokument je izdat isključivo u svrhe obaveštenja i nije namenjen da služi kao savet za ulaganje ili ponuda za prodaju, ili potraživanje ponude za kupovinu bilo kojih hartija od vrednosti.