Globalni izazovi i prilike

Zagađenje, rast broja stanovnika, siromaštvo: Naša planeta se suočava sa velikim izazovima – a inovativni proizvodi i tehnologije mogu da pruže rešenje i unaprede kvalitet života uz potrošnju manje resursa.

_K0A8914 (1)

Koja je uloga globalnih kompanija?

Kompanije su u dobroj poziciji da stvore zajedničku vrednost. Pored isplata u obliku plata i poreza, kompanije doprinose promociji ekonomskog i socijalnog razvoja kao poslodavci, kupci i investitori. Takođe mogu da ubrzaju transformaciju u održivu ekonomiju kreiranjem inovativnih tehnologija i proizvoda. Zamislite koliko resursa bi se uštedelo ako bi svaki proizvod u domaćinstvu koristio manje energije ili vode. Ili zamislite smanjenje emisija CO2 ako bi svako vozilo bilo lakše i koristilo manje goriva. Ekonomična rešenja mogu da unaprede ravnotežu između ekonomskih, ekoloških i socijalnih potreba ljudi i planete – i otvore puteve ka održivoj budućnosti.

Duž globalnog lanca vrednosti

Kompanije takođe stupaju u partnerstvo sa vladinim i nevladinim organizacijama radi podrške projektima koji unapređuju prilike za zaradu za ljude koji su u dodiru sa njihovim lancima snabdevanja – gde god bili u svetu. Na primer, međunarodna organizacija za razvoj Solidaridad (Solidarnost), sarađuje sa kompanijama na podršci malim poljoprivrednicima koji uzgajaju kulture poput uljanih palmi. Ovo omogućava poljoprivrednicima da povećaju produktivnost i ispune sve veća očekivanja u pogledu bezbednosti i ekološke održivosti. Takođe, ovim se obezbeđuje stabilnost radnih mesta i unapređuje životni standard radnika i njihovih porodica.

image9_eciRGBv2 (1)