Inicijative i partnerstva

Očekivanja u pogledu društvene i ekološke odgovornosti se stalno menjaju. Zato se kompanije oslanjaju na otvoren dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresovanim stranama kako bi obezbedili rešenja za najvažnije izazove.

initiatives-and-partnerships-2
customer-loading-washing machine

Uključivanje sledeće generacije

Sve više inicijativa se pokreće kako bi se današnji korisnici ohrabrili da promene svoje navike. Međutim, važno je razmišljati i o budućnim generacijama. Zato edukativne aktivnosti koje promovišu održive načine ponašanja i osvešćuju ljude o izazovima sa kojima se planeta suočava postaje sve popularnije. Henkelov Forscherwelt („svet istraživača“), na primer, ohrabruje decu da istraže svet nauke na interesantan i zabavan način.  Međunarodni program obuhvata nastavne jedinice i materijale za osnovne škole. Sadržaj programa odražava glavne tačke Henkelovih oblasti istraživanja, uz dodatno ispitivanje održivosti. 

Moć ljudi

Pored toga, Henkel ohrabruje oko 53.000 svojih zaposlenih da doprinesu održivom razvoju u svojim svakodnevnim aktivnostima na poslu, i kao pripadnici društva. Jedan od takvih elemenata je jedinstveni program ambasadora održivosti – najveći globalni program obuke u istoriji kompanije. Više od 50.000 zaposlenih Henkela su završili obuku u oblasti održivosti od 2012. Sada aktivno dele svoje znanje po ograncima kompanije širom sveta, a takođe uključuju i kupce, dobavljače i druge partnere. Oni takođe pomažu da se stvore razumevanje i entuzijazam za održivost u mlađim generacijama, tako što posećuju osnovne škole. Do kraja 2018. godine Henkelovi ambasadori održivosti dopreli su do 150.000 učenika u 53 zemlje.

Diskutujte, angažujte se, uključite druge

U Henkelu, naš pristup održivosti oblikuju naše interakcije sa akcionarima. Verujemo da je otvoren, stalni dijalog sa svim ciljnim javnostima u vezi sa našim poslovanjem ključan kako bismo mogli da obezbedimo rad na najvažnijim izazovima. Putem direktnih razgovora, učešća u inicijativama različitih akcionara i podrške platformama za dijalog, trudimo se da podelimo naše jedinstveno znanje i prikupimo saznanja – i onda integrišemo ono što smo naučili u naše proizvode, usluge i poslovne aktivnosti. Želimo da razumemo naše akcionare. Zato zaista slušamo.

Dijalog sa akcionarima

Razmene mišljenja sa akcionarima i socijalnim grupama su ključni element Henkelovog pristupa održivosti. To je razlog  zašto smo aktivni na više platformi za dijalog i u okviru inicijativa o posebnim temama u vezi sa održivošću.

Ova otvorena razmena pruža osnovu za zajedničko razumevanje i priliku da se zadobije društveno odobrenje za odluke preduzeća. U isto vreme, dijalog je izvor novih ideja i pravi značajan doprinos našem upravljanju inovacijama, rizikom i takođe čini osnovu za dalji razvoj naše strategije održivosti i izveštavanja.

Zato smo u stalnom dijalogu sa kupcima, korisnicima, dobavljačima, zaposlenima, akcionarima, lokalnim zajednicima, agencijama za rejting i analitičiarima, državnim organima, nevladinim organizacijama, političarima, akademskom i naučnom zajednicom.